Imobile şi cămine în oraşul Budapesta - 10. Pagină1014 răspuns imobil