Imobile şi cămine în oraşul Budapesta - 2. Pagină995 răspuns imobil