Imobile şi cămine în oraşul Budapesta - 7. Pagină1009 răspuns imobil