Imobile şi cămine în oraşul Budapesta - 8. Pagină995 răspuns imobil