Imobile şi cămine în oraşul Budapesta - 9. Pagină995 răspuns imobil