Imobile şi cămine în oraşul Györ - 1. Pagină919 răspuns imobil