Imobile şi cămine în oraşul Mestecănești - 1. Pagină1608 răspuns imobil