Imobile şi cămine în oraşul Mestecănești - 1. Pagină1420 răspuns imobil